CUMHURİYETİN 100. YILINDA ASTSUBAYLAR TEMALI EDİTÖRLÜ KİTAP DUYURUSU

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur,

Cumhuriyetimizin 100. yılını coşku ve gurur içinde kutlarken, “Cumhuriyetin 100. Yılında Astsubaylar: Kamu Mali Yönetimi Bakımından Bir İnceleme” başlıklı bilimsel makalemizin yayınlanmasının sevincini sizlerle paylaşıyoruz. Bu önemli çalışmanın devamı niteliğinde ve daha geniş bir kapsamda olması planlanan yeni bir bilimsel çalışmayı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

EDİTÖRLÜ KİTAP DUYURUSU

Çalıştay Çalışma Grubu olarak, bir Editörlü Kitap yazım sürecine başlamış bulunmaktayız. Bu yeni çalışmaya yazar olarak katkı sağlamak isteyen tüm paydaşlarımızı bekliyoruz.

Konu başlıkları:

 • Eğitim
 • Yasal Kurumsal Çerçeve
 • Mali Çerçeve
 • Sosyal Haklar

Eğer siz de bu bilimsel projeye katılmak ve katkı sağlamak isterseniz, astsubaycalistayi@gmail.com e-mail adresimize çalışmalarınızı gönderebilirsiniz. Yürütülecek akademik çalışmada yer alacak yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Daha detaylı bilgi için www.astsubaycalistayi.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. ISSBN’li kitabımız, akademik teşvik ve doçentlik kriterlerine uygundur.

Birlikte daha güçlü bir Türkiye ve TSK ile güçlü yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz.

Saygılarımla,

Çalıştay Çalışma Grubu Koordinatörü
Nevzat YÜKSEL

Cumhuriyetin 100. Yılında Astsubaylar Temalı Editörlü Kitap Duyurusu

 Konu Başlıkları

 1. Eğitim
 • Türk Silahlı Kuvvetleri’ne astsubay yetiştiren okulların lisans seviyesine çıkarılması
 • Lider personel tanımına astsubay statüsün dâhil edilmesi
 • 3795 sayılı kanun gereğince teknikerlik unvanının verilmesi
 • Hukuk fakültesi mezunu astsubayların hukuk sınıfına geçirilmesi
 • Astsubaylara askeri kaynaktan müfettiş yardımcılığı görevi verilmesi
 • Kendi nam ve hesabına fakülte ve yüksekokul bitirenlerin intibaklarının 657 g.i. h. esaslarına göre değil 926 esaslarına göre yapılması
 • Yüksek lisans yapanlara kıdem verilmesi
 • Astsubay kaynaklarının azaltılması
 • Sınıf okullarının müfredatlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar
 1. Gazi-Malüllük
 • Gazi sayılmayanların durumu
 • Adi malullük yerine “sağlık malulü” ibaresinin kullanılması
 1. Yasal Çerçeve
 • Aleyhte nasıp düzeltmesi yapılanlar
 • Bekleme sürelerinin eski hale getirilmesi
  son 8 yıl içinde disiplin cezası almayan personele bir kademe verilmesi
 • 4551 sayılı kanun gereği gedikli ibaresinin astsubay olması nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi
 • Astsubay tanımı-astsubay rütbelerinin değiştirilmesi
 • İç hizmet kanununda esaslı değişiklikler
 • 926/madde-137’nin günün şartlarına uygun hale getirilmesi
 • Yeni bir yapılanmaya gidilerek 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde istihdam edilecek sözleşmeli subay ve astsubaylar hakkında kanunun tartışmalı yönleri
 • Statü anlamında yapısal değişiklik
 • Kadro ve sicil durumu
 • Mecburi hizmetin öğrencilik ve adaylık süresine göre olması
 • Kalkınmada birinci öncelikli yörelere atanmada her iki yıla bir kademe verilmesi
 • Oyak Kanunu’na yönelik eleştiri ve görüşler
 • Göreve başlama derecesi 9/2’nin öğrenim farkı gözetmeksizin tüm asb.’lara verilmesi
 1. Mali Çerçeve
 • Harp Okulu ve Astsubay MYO öğrenci harçlıklarındaki önemli farklılıklar
 • Yan ödeme kararnamesindeki adaletsiz göstergeler
 • 60 yaşına kadar çalışanlara kadrosuzluk tazminatı
 • “Rütbe kademeliliği” ibaresinin “rütbe kıdemliliği” şekline getirilmesi
 • Sınıf okulunda geçen sürelerin derece-kademe-rütbe’ye yansıtılması
 • Ödüllerde adil dağılım
 • Ek gösterge 5800
 • Verilen 1200 tl’nin gösterge rakamına bağlanması
 • Aylık gösterge tablolarının değişmesi
 1. Sosyal Haklar
 • Ordu evi, lojman, sosyal tesisler
 • Yurtdışı görev (geçici, daimi) oranları
 • Yurtdışı görevlerde silah edinme vb. konuları

Yazarlara Notlar

 

Editörlü Kitap Yazım Kılavuzu

 1. Metin dili Türkçe olacaktır.
 2. Tam Metinler A4 (210×297 mm) kâğıdı ölçüsünde, 1.15 Aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 3. Kenar ölçüleri soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.
 4. Metin başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.
 5. Başlıklar (Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılma şekline göre düzenlenmelidir.
 6. Metnin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.
 7. Tam metinler; yukarıda belirtilen özellikler çerçevesinde tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dâhil 20 sayfayı geçmemelidir.
 8. Kaynak gösterimi için metin içi kaynakça sistemi olan “APA 7.0″ kullanılmalıdır.
 9. Metinler 4500-6000 kelime aralığında olması tercih edilir.

APA 7.0 Kuralları için linke tıklayınız

Yazıların Değerlendirilmesi

Yazılar, bilgisayar ortamında ve dizgi programlarında kullanılabilecek şekilde Word formatında şablona uygun olarak gönderilmelidir. Gönderilen makalelerin değerlendirme süreci şu şekildedir:

 1. Kitap bölümü gönderildikten sonra iki hafta içinde editörler; makaleyi şekil, içerik ve akademik uygunluğu ile bölümün literatüre katkısı, yöntemi, bulguların ve analizlerin sunumunu dikkate alarak inceler. Uygun bulunan bölümler değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir. Şekil ve içerik olarak uygun olmayan bölümler reddedilir.
 2. Ön incelemede uygun bulunan kitap bölümleri iki ayrı hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne müracaat edilmektedir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, bölümün yayınlanmasına, yazardan raporlar çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da reddedilmesine karar verilmektedir. Gönderilen bölümlerin en az iki hakemin olumlu değerlendirmesinden sonra yayımlanıp yayımlanmayacağına editörler tarafından karar verilmektedir. Kabul edilen ya da reddedilen bölümlerin gerekçeleri yazarlara iletilmektedir.
 3. Düzenleme istenen kitap bölümlerinde yazarlar yaptıkları ve yapmadıkları düzenlemeleri gerekçeleri ile birlikte bir Word dosyasında açıkça belirtmeli ve hakemlerin görebilmesi için mail ile bildirmelidir.

 

Editörlü Kitaba gönderilen bölümlerden aşağıdaki şartları taşımayanlar doğrudan reddedilmektedir:  

 1. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır (Belirtilen kelime aralıklarından atıf ve kaynakça yazımına kadar bütün detaylar yazım kurallarına uygun olmalıdır).
 2. Gönderilen çalışma Kitap Bölüm Şablonuna yüklenerek gönderilmelidir.
 3. İnsanlarla yapılan araştırmalar için etik onay belgesi eklenmelidir.
 4. Telif ve Etik Sözleşmesi mutlaka doldurulmalıdır.

 

En Sık Ret Gerekçeleri

 1. Kitap bölümünün yazım ilkelerine uygun olarak hazırlanmamış olması.
 2. Kaynak ve atıflarda APA 7’nin kullanılmaması ya da özensiz ve hatalı olarak kullanılması.
 3. Amaç, kapsam, önem ve yöntem gibi temel hususların açık bir şekilde tanımlanmamış olması.
 4. Araştırma yönteminin açık bir şekilde tanımlanmaması, özellikle nicel çalışmalarda evren örneklem ilişkisinin uygun bir şekilde açıklanmaması.
 5. Çalışmanın dilinin yeterince açık olmaması.
 6. Nezaket kurallarına uygun bir şekilde iletişim kurulmaması.
 7. Benzerlik Denetim Raporu (Turnitin) denetiminde belirlenen %15’lik oranın aşılmış olması.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu