HARP OKULLARI HAKKINDA HER ŞEY

HARP OKULLARI HAKKINDA HER ŞEY

KANUN NO: 1462 : Harp Okulları Kanunu
Kabul Tarihi : 04/08/1971
(Harp Okullarının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması)

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI FERÎD MELEN- Ben konuşmamda, «Harp teknolojisi mütemadiyen
ilerlemektedir ve üç yıl da kâfi görülmeyebilir.» şeklinde beyan ettim. Nitekim bunu Komisyon,
ileride üç yıl kâfi görülmeyebilir, bu sebeple bir imkân verelim diye, dört yıla çıkarılması için buraya
bir yetki fıkrası eklemiş. Bu fıkrayı ekleyen Komisyondur, yoksa Hükümet istemiş değil. Çünkü
Genelkurmayımız bugün üç yılı kâfi görmektedir.
Aslında sınıf okulunu da nazara alırsanız dört yıldır. Dört yıl olunca diğer üniversitelerin birçok
fakülteleriyle muadil hale gelmektedir. Sınıf okulları tam okuldur. Farkı, birisinde tamamen talebe
olarak okumaktadır, ötekinde rütbeli olarak okumaktadır; fakat yine okumaktadır. Bunu, sınıf
okulunu kaldırıp dört yıla çıkarmak mümkündür. Bu, bir yoldur. O vakit buralara rağbeti azaltmış
olursunuz. Çünkü, asıl okulda rütbeli olarak okutulmasının mahzurlu olduğu anlaşılmıştır.
Tam disiplin sağlanamadığı anlaşılmıştır ve bu sebepten bu ayırım yapılmıştır. Rütbeli okunan yer ile
talebe olarak okunan yer arasında bir farka ihtiyaç görülmüştür; münhasıran disiplin sebebiyle.
Yoksa aslında, arz ettiğim gibi dört yıldır.
================================
KANUN NO:1923
Kabul Tarihi : 03/07/1975
MİLLİ SAVUNMA BAKANI FERÎD MELEN (Van)— Bugün yapılan da
odur; dört yıllık yüksek tahsili olan bir sivil personel 8 nci dereceden
başlatılmaktadır. Bu paralelliği muhafaza etmek için askerlerde de çaresiz
8 nci dereceden başlatmak lâzımdır.
8 nci dereceden başlatınca; yarbay, binbaşı, albay gibi bazı rütbeleri ortadan
kaldıramadığımıza ve dört dereceli general kadromuz da mevcut olduğuna
göre, çaresiz maaş hiyerarşisini de aynen muhafaza etmek zorunluğu
dolayısıyle tavanın bir miktar yükseltilmesi zarureti ile karşı karşıya gelmiş
bulunuyoruz; ama arz ettiğim gibi bu tamamen iki nizam ve düzen arasında
bir paralelliği temin etmek zaruretinden doğmaktadır.
===============================
KANUN NO:1462 : Harb Okulları Kanunu
Kabul Tarihi : 04/08/1971
Öğretim ve eğitim süresi:
MADDE 4.— Harb okullarının öğretim ve eğitim süreleri üç yıldır. Bilimin ve askerî eğitimin
zaruri kıldığı hallerde bu süre Genelkurmay Başkanlığınca bir yıl uzatılabilir.
Dört Yıllık Eğitime Geçiş Harp okullarının eğitimini daha ileri seviyelere yükseltmek ve çağın
gereklerine göre yeniden yapılandırmak amacıyla başlatılan çalışmada önemli sonuçlar alınmış ve
1462 sayılı Kanun, Genelkurmay Başkanlığına eğitim süresini 4 yıla çıkarma imkânı vermişti.
Mevcut iyileştirme de yeterli görülmemiş ve 7 Mart 1974 tarihinde HRK.:530-1-74/AK.OK

devamı için tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu